certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

- zapewnia Klientowi bieżącą pomoc prawną przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach tej usługi istnieje możliwość dostosowania jej zakresu do indywidualnych potrzeb Klienta. Wybór optymalnego wariantu godzinowego powinien uwzględniać w szczególności rodzaj i formę prowadzonej działalności, co pozwoli na sprawne i skuteczne świadczenie usługi w zakresie:

 • Prawa cywilnego,
 • Prawa handlowego,
 • Prawa gospodarczego,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Prawa budowlanego,
 • Prawa administracyjnego,
 • Prawa ubezpieczeniowego (odszkodowania komunikacyjne)

 

Zasady współpracy

Kancelaria oferuje wybraną przez Klienta i dogodną dla niego formę obsługi prawnej.

 1. Zakres spraw nie jest w żaden sposób ograniczony. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w swojej działalności.
 2. Formy udzielania pomocy prawnej przez prawników naszej  Kancelarii to:
  • Udzielanie porad , informacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • Wydawanie opinii prawnej dotyczącej konkretnego stanowiska , oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego
  • Uzgodnienia i analiza treści umów zamawianych przez Klienta oraz opracowanie projektów nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym,
  • sporządzanie pism, aktów prawnych
  • udział w negocjacjach,
  • udział w mediacjach,
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym,
 3. Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta:
  • w siedzibie Kancelarii,
  • w siedzibie Klienta,
  • w miejscu wskazanym przez Klienta,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem faksu,
  • za pośrednictwem internetu.