certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

Finansowanie firm oraz start-up’ów ( środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej)

 

Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy pomaga w pozyskiwaniu wsparcia w postaci finansowania w formie pożyczek lub kredytów na prowadzoną działalność gospodarczą a także na planowane działania osób fizycznych zmierzających do założenia i poprowadzenia własnej firmy.

W naszej Kancelarii pracują doświadczeni eksperci kredytowi z kilkunastoletnim stażem zawodowym, którzy wiedzę, kontakty branżowe, doświadczenie wynieśli z różnych liczących się instytucji bankowych czy finansowych, aby profesjonalnie wspierać przedsiębiorców w pozyskiwaniu optymalnego finansowania. 

Naszymi Klientami są firmy, których obecne lub przyszłe zdolności finansowe pozwalają na zaciągnięcie kredytów: inwestycyjnego, obrotowego, konsolidacyjnego, leasingu czy factoringu a także gwarancji lub poręczenia. Doradzamy oraz udzielamy pomocy technicznej w procesie uzyskiwania dotacji dla firm.

Działania doradcze Kancelarii oraz oferta wsparcia finansowego skierowana jest także do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Eksperci kredytowi, po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi firmy ubiegającej się o zewnętrzne finansowanie:

 • przedstawią szanse i możliwości kredytowe,
 • opracują dokumentację kredytową wraz z napisaniem biznes planu przy współpracy z kredytobiorcą ,
 • przeprowadzą przez drogę procesu decyzyjnego w wybranej instytucji finansującej,
 • doradzą w zakresie prawnego zabezpieczania kredytu lub pożyczki.

Niezależnie od wymienionego wyżej doradztwa i wsparcia w ramach oferty /działalności / Kancelarii oferujemy wsparcie w szczególności:

 • analizy wskaźnikowej firmy,

 • dopasowania produktu do potrzeb klienta,

 • reprezentacji podmiotu gospodarczego przed instytucjami finansowymi,

 • selekcji produktów finansowych,

 • w negocjacjach warunków finansowania,

 • przygotowaniu kompletu dokumentów aplikacyjnych/wniosków,

 • przy podpisywaniu umów kredytowych oraz dokumentów związanych z prawnym

zabezpieczeniem kredytów/pożyczek,

 • wsparcie merytoryczne po uruchomieniu finansowania.

Przy naszej pomocy Przedsiębiorcy mogą rozwinąć swoją działalność, zakupić nowy sprzęt, zatrudnić pracowników, co pozwoli im zwiększyć konkurencyjność w branży a w dłuższej perspektywie znacznie zwiększyć obroty i umocnić swoją pozycję gospodarczą na lokalnym czy krajowym rynku.

Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzypodejmie wszelkie starania w celu dostarczenia podmiotowi gospodarczemu najkorzystniejszego rozwiązania kredytowego dostępnego obecnie na rynku. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie. Plan finansowy wykonany przez Eksperta może stanowić znaczącą wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Nasza wiedza i doświadczenie stanowią gwarancję stabilności fundamentów finansowych dla biznesu przedsiębiorcy.

Oferta Kancelarii w zakresie doradztwa w finansowaniu firm obejmuje:

 • kredyty inwestycyjne,

 • kredyty obrotowe,

 • kredyty – limity w rachunku bieżącym,

 • kredyty pod dotację z Unii Europejskiej,

 • pożyczki , poręczenia z funduszy pożyczkowych lub doręczeniowych

 • factoring,

 • leasing,

 • Gwarancje bankowe lub od towarzystw ubezpieczeniowych,

 • Poręczenia bankowe

W zakresie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej ( star –up) proponujemy następujące rozwiązania finansowego:

 • Mikropożyczki

 • Pierwszy biznes -Wsparcie w starcie

 

,