certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

WSPOMAGANIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ
najtrudniejsze sprawy prowadzone do końca

Czas zawsze pracuje na niekorzyść wierzyciela. Właśnie dlatego Kancelaria Prawna TRZEBIŃSKI & PARTNERZY za każdym razem dąży do odzyskania należności metodą negocjacji przed sądowych.
Bywa jednak, że nie kończą się one sukcesem. W takich przypadkach w sądzie powszechnym dążymy do jak najszybszego wydania wyroku pomyślnego dla naszego Klienta. Niejednokrotnie wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza jeszcze odzyskania wierzytelności. Dłużnik może bowiem nie zapłacić, pomimo, iż ciąży na nim prawomocny wyrok. W takich sytuacjach musi zostać przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, czyli dochodzenie roszczeń za pomocą komornika.

Samo jednak przekazanie sprawy do postępowania komorniczego może nie dać oczekiwanego rezultatu. Kancelaria utrzymuje stały kontakt z kancelarią komorniczą, w razie potrzeby wskazuje komornikowi kolejne składniki majątku dłużnika, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, sugeruje oraz wskazuje nieruchomości celem ustanowienia hipotek przymusowych na rzecz naszych klientów tytułem zabezpieczenia ich roszczeń wobec dłużnika.

Kancelaria Prawna TRZEBIŃSKI & PARTNERZY współpracuje z najskuteczniejszymi Komornikami na terenie całego kraju. Niejednokrotnie poprzez mozolną i czasochłonną pracę ustalamy najbardziej ukryte ruchomości i nieruchomości dłużnika, które przy pomocy współpracującej Kancelarii Komorniczej zostają w krótkim czasie zlicytowane, co pozwoli na skuteczne zaspokojenie roszczeń dla Naszego Klienta.