Skuteczna kancelaria prawna w Kielcach

...

w świętokrzyskim

...

w Polsce

Image

Klient biznesowy

Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm i spółek prawa handlowego. Doradzamy w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomagamy w założeniu działalności gospodarczej i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy), na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych) oraz w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja).

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach, przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.

Wspieramy w toku kontroli podatkowej i egzekucji w administracji. Zajmujemy się monitoringiem, zarządzaniem i windykacją należności.

Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania.

Dla firm rodzinnych oferujemy szerokie, a także elastyczne doradztwo obejmujące wszystkie aspekty prawne funkcjonowania działalności gospodarczej oraz kwestie związane z zarządzaniem majątkiem rodzinnym.

Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy oferuje jeden z trzech elastycznych modeli rozliczeń: wynagrodzenie ryczałtowe, godzinowe, lub wynagrodzenie za sukces (Success fee).

12 lat na rynku

© 2024 PIRANIA Reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.