Skuteczna kancelaria prawna w Kielcach

...

w świętokrzyskim

...

w Polsce

Image

Odszkodowania i ubezpieczenia

Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy dochodzi roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń oraz sądami. Kancelaria pomaga w szczególności w uzyskaniu:

  • odszkodowania dla poszkodowanych uczestników wypadków komunikacyjnych,
  • zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku,
  • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej,
  • odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy,
  • odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą,
  • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
12 lat na rynku

© 2024 PIRANIA Reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.