Skuteczna kancelaria prawna w Kielcach

...

w świętokrzyskim

...

w Polsce

Image

Porady prawne online – bezpłatna wycena!

Potrzebujesz porady prawnej?

W treści formularza opisz swój problem prawny, zadaj pytania oraz podaj, czego oczekujesz. Twoja sprawa może dotyczyć np.

  • weryfikacja lub zaopiniowania umowy np. umowy o pracę, umowy najmu lokalu, itp.
  • sporządzenia projektu pisma procesowego lub urzędowego,
  • sporządzenie środka zaskarżenia np. apelacja, zażalenie, sprzeciw,
  • reprezentacji w postępowaniu sądowym lub urzędowym.

Do wiadomości e-mail: dołącz skany dokumentów (np. skan umowy do zaopiniowania, skan nakazu zapłaty i pozwu wraz z załącznikami, jeżeli ma być sporządzony sprzeciw od nakazu zapłaty itp.).

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Zapewniamy pełną anonimowość w zakresie zgłaszanych problemów i udzielanych porad prawnych.

Wybierz pliki jakie chcesz załączyć
Limit wielkości dla jednego pliku to 10.0 MB
    12 lat na rynku

    © 2024 PIRANIA Reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.