Skuteczna kancelaria prawna w Kielcach

...

w świętokrzyskim

...

w Polsce

Image

Wywiad gospodarczy

sprawdź swojego dłużnika/kontrahenta

I. Sprawdzanie i wpisy w systemie Krajowego Rejestr Długów (KRD BIG S.A.) oraz BIG Infomonitor S.A.

Poznanie Klienta lub kontrahenta pod kątem jego możliwości płatniczych, wiarygodności, jego przeszłości oraz zamiarów jest niezwykle istotne dla firm udzielających pożyczek, kredytów lub kredytu kupieckiego - prowadzących działalność handlową lub usługową. Dotyczy to nie tylko potencjalnego klienta, o którym zupełnie nic lub mało wiemy ale i klientów wieloletnich, którzy decydując się na zakończenie działalności gospodarczej (pod danym szyldem) zaciągają na koniec u wielu swoich wieloletnich dostawców zobowiązania, z zamiarem nieuregulowania ich.

Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku posiada w swojej ofercie usługę sprawdzania kontrahenta w systemie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz w bazie BIG Infomonitor S.A. co daje klientowi – wierzycielowi następujące korzyści:

 • skuteczną ochronę przed niewypłacalnymi klientami czy kontrahentami,
 • stały monitoring zdolności płatniczej wybranego klienta czy kontrahenta,
 • nowoczesne narzędzie do zarządzania wierzytelnościami,
 • znaczne zmniejszenie rezerw na pokrycie ,,złych długów”
 • podwyższenie standardu współpracy z klientami i kooperantami,
 • możliwość uzyskania aktualnych informacji o zaległościach płatniczych potencjalnego klienta wobec innych użytkowników KRD, BIG Infomonitor

II. Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na temat spółek prawa handlowego (Sp. J; Sp. z o.o.; S.A. itd.)

Celem usługi jest sprawdzenie i potwierdzenie zdobytych informacji na temat zainteresowanej spółki prawa handlowego, obejmującej swoim zakresem wszystkie ogólnodostępne informacje na temat badanego podmiotu np.:

 • forma prawna
 • data i miejsce rejestracji,
 • kapitał zakładowy,
 • skład zarządu i jego zmiany,
 • dane o właścicielach, udziałowcach, wspólnikach, akcjonariuszach z informacją
 • o liczbie udziałów lub akcji,
 • charakterystyka działalności, oddziały, filie,
 • składane bilanse spółek handlowych

III. Na zlecenie Klienta Kancelaria prowadzi czynności operacyjne

w terenie, ustalenie informacji na temat posiadanych nieruchomości ( ustalenia nr ksiąg wieczystych), ustalenia informacji na temat ruchomości ( pojazdów, maszyn i urządzeń) mające na celu zebranie bardzo istotnych informacji na temat kontrahenta w celu skutecznego zabezpieczenia kontaktów handlowych naszego mocodawcy.

12 lat na rynku

© 2024 PIRANIA Reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.